رصد و پایش مداوم فروش کودهای غیریارانه ای کارگزاران توسط اداره بازرگانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از رصد و پایش فروش کودهای غیر یارانه ای کارگزاران توسط اداره بازرگانی البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: با عنایت به دستورالعمل های صادره از معاونت برنامه ریزی ستاد مرکزی کارشناسان اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز مستمراً فروش کودهای غیریارانه ای را در سامانه توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی کنترل و رصد می نمایند.  

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید