برگزاری دوره آموشی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

جلسه ای با حضور سرکار خانم نظری مدیریت طرح و برنامه و خانم لطفی با حضور کلیه کارگزاران استان راس ساعت 9 تا 12:30 در سالن جلسات سازمان به منظور بررسی و تشریح قوانین برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید