جلسه شورای معاونین مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک

بمنظور تامین و تدارک مواد اولیه و ملزومات تولید و سایر موضوعات مطروحه ، جلسه ای با حضور مدیر، معاون مالی اداری ، معاون بازرگانی  و مسئول حراست مجتمع شیمیائی آبیک در روز سه شنبه 15 بهمن ماه 98 در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید