تامین کود اوره

بیش از90 هزارتن کود اوره موردنیاز کشاورزان گلستانی تامین و توزیع شده است

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر  شرکت با  اعلام  این خبر گفت :پائین بودن نقدینگی کشاورزان، آگاه نبودن از تاثیر مثبت کود در زمین های زراعی و ضرورت استفاده طبق توصیه کارشناسان مرکز تحقیقات جهادکشاورزی از جمله دلایل کسری بهره مندی اراضی کشاورزی گلستان از این نهاده بوده و به این دلیل به افزایش راندمان تولید محصول نیز کمکی نمی کند.به گفته وی؛ سال قبل تامین 117 هزار تن کود اوره برای کشاورزی برنامه ریزی شده بود که 80 هزار تن از
 سوی  این  شرکت  و بقیه  را سازمان  تعاون  روستایی فراهم کرد وی افزود: در این پیوند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان توانست  در سال جاری بیش از سهمیه  استانی در نظر گرفته شده و به بیش از 90هزار و 584 تن کود اوره موردنیاز کشاورزان استان را تامین و
در اختیار آنها قراردهد  هزار جریبی در ادامه به برنامه های سال 98 این مدیریت در تامین کود اوره موردنیاز کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: امسال تامین 140 هزارتن کود اوره برای حوزه کشاورزی استان برنامه ریزی شده که 23 هزار تن آن برعهده سازمان تعاون روستایی و بقیه را این مدیریت فراهم می کند.
وی؛ ظرفیت انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان را ۳۵ هزار تن اعلام کرد و افزود: خدمات این مدیریت به بهره برداران بخش  کشاورزی گلستان از طریق 128 کارگزاری مستقر در سطح استان صورت می گیرد.
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید