توزیع کود های آلی و زیستی

توزیع کود های آلی و زیستی درسبد کالایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

، حمید هزار جریبی مدیر شرکت  به نقل از دکتر اسدی  محقق  و پژوهشگر کشاورزی استان گفت: در سال 1348 هجری شمسی از خاک های  مزارع پنبه گرگان تا عمق 25 سانتیمتری بدون نیاز به بیل نمونه برداری می شد. در حالی که متاسفانه بر اثر مدیریت نادرست، عدم مصرف کودهای آلی و خاک ورزی های شدید با گاوآهن های برگرداندار و دیسکهای سنگین و ترددهای بسیار ماشینهای سنگین در مزارع این خاکها به قدری سفت شده اند که در سال 1370 حتی با بیل نیز تا عمق 30 سانتیمتری به دشواری نمونه برداری از خاک صورت می گرفت امروزه در کشور درصد کربن آلی در بیش از 38 درصد خاک های زراعی کشور به کمتر از نیم درصد کاهش یافته است و این درصد کاهش در برخی استانها از 80 درصد نیز فراتر رفته است مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از توزیع کود های آلی و زیستی درسبد کالایی شرکت خبرداد که کشاورزان  گلستانی می توانند جهت تهیه کود مورد نیاز خود به کارگزاری های این شرکت مراجعه نمایند..

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید