توزیع 10تن کود سوپرفسفات برای زراعت کاران در بهشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین و توزیع 10تن کود کشاورزی از نوع سوپرفسفات تریپل در شهرستان بهشهر  در 10 ماهه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سوپرفسفات تریپل تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع تعاونی تولید زراعت کاران  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بهشهر  توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید