توزیع 15 تن کود سوپرفسفات برای زراعت کاران بابل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 15تن کود کشاورزی از نوع سوپرفسفات تریپل در شهرستان بابل در 10 ماهه سال جاری برای اتحادیه تعاونی تولید زراعت کاران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سوپرفسفات تریپل تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع ویژه تحت پوشش در بین کشاورزان عضو اتحادیه تعاونی تولید زراعت کاران در سطح شهرستان بابل توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید