گزارش بازدید و پایش توزیع کود شهرستان بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در تاریخ 19 بهمن ماه ١٣٩٨نماینده این مدیریت به اتفاق اعضای کمیته بازرسی کود استان، به پایش و بررسی نحوه توزیع کود در منطقه شمیل حوزه شهرستان بندرعباس پرداخته و گزارشات مربوطه را تهیه و ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید