توزیع 25 تن سولفات پتاسیم پودری در دی ماه1398 استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان دردی ماه سال جاری توانسته ایم 25 تن کود کلرور پتاسیم پودری جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی توزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید