استقرار نظام کنترل و تضمین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فارس

درراستای برنامه استقرار نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی یارانه ای، همکاران فنی در تاریخ 21بهمن1398 از چندکارگزاری در شهرستان قیروکارزین بازدید و ضمن کنترل دفاتر، حواله های رسیده و لیست توزیع به کشاورزان، نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه اقدام نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید