تغییر نام و انتقال مالکیت انشعابات آب، برق و گاز انبارهای شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تغییر نام و انتقال مالکیت انشعابات آب، برق و گاز انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خبر داد.

علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: با پیگیری های به عمل آمده مالکیت انشعابات آب، برق و گاز انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز به نام این شرکت تغییر یافت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید