برگزاری نشست شورای برنامه ریزی ماشین ها و ادوات کشاورزی در ستاد

 روابط عمومی مدیریت ماشین ها و ادوات کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گزارش داد:

نشست هفتگی  شورای برنامه ریزی  ماشین ها و ادوات کشاورزی درمورخ  با حضورکارشناسان محترم ستاد در دفتر این مدیریت برگزار و مشکلات موجود در طرح فروش وکالتی که از استانها وصول گردیده بررسی گردید  و راهکار های رفع موانع جمع بندی و مقرر گردید مراتب جهت تصمیم گیری نهایی به معاونت محترم فنی و کنترل کیفی  منعکس گردد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید