برگزاری جلسه کمیسیون معاملات در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز چهارشنبه 23 بهمن ماه 1398، جلسه کمیسیون معاملات استان آذربایجان غربی در خصوص بازگشایی استعلامات به کارگیری خودروهای استیجاری از طریق سامانه ستاد با حضور مدیر شرکت و اعضای کمیسیون معاملات در محل دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید