پایش کود در استان یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد:

پایش کود از انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید