بازدید مدیر حراست سازمان از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از بازدید مدیر حراست و کارشناس حوزه حراست از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان خبر داد.

محمدی با بیان اینکه در این بازدید از  تامین کود از پتروشیمی ها و روند اجرای امور توسط همکاران حوزه بازرگانی شرکت و مراحل بارگیری کود  از انبارهای سازمانی و انتقال به شهرستانها بازدید صورت گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید