تامین و توزیع کود پتاسه استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : در ده ماهه نخست سال جاری مقدار 1364 تن کود پتاسه تامین شده است.

محمد تقی آژنگ افزود : کودهای تامین شده به مقصد انبار کارگزاران حمل شد تا در اختیار کشاورزان متقاضی قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید