جلسه کمیته فنی

برگزاری یازدهمین جلسه کمیته فنی شهرستان کردکوی با کارگزاران توزیع و فروش نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی  مدیر  شرکت  با اعلام  این خبر  گفت: یازدهمین جلسه کمیته فنی شهرستان کردکوی با حضور سید رضا مومنی مدیر جهادکشاورزی شهرستان کردکوی، ایری سرپرست معاون فنی، روسای ادارت، واحدها و مراکز جهادکشاورزی شهرستان، رئیس بنیاد توانمندی گندمکاران و نظام صنفی کشاورزی، کارگزاران کود شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی و برخی از کارشناسان در محل دفتر مدیریت جهادکشاورزی شهرستان کردکوی برگزار شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید