خرید سم علفکش بوتیزان استار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی 

با تلاش بی وقفه همکاران مدیریت بازرگانی داخلی مقدار 35 تن سم علفکش بوتیزان استار، انحصاری بذر کلزا جهت مصرف سال زراعی 400-1399 از شرکتهای تامین کننده و تولید کنندگان داخلی در بهمن ماه سال جاری طی مراحل تشریفاتی برگزاری مناقصه خریداری و به کشاورزان عزیز میهن اسلامی توزیع خواهد شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید