جلسه کمیته فنی بذر استان گیلان با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تشکیل جلسه کمیته فنی بذر استان با حضور  کلیه اعضاء و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی در روز سه شنبه مورخ 29 یهمن ماه  در محل دفتر معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان خبر داد.

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تولید بیش از 850 تن انواع بذر بیشترین میزان تولید بذر برنج را در استان گیلان جهت پایداری کشاورزی وامنیت غذایی و تولید برنج دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید