بازدید کارشناسان ستاد از انبارهای کود و بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در رشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بازدید کارشناسان ستاد مرکزی شرکت از انبارهای کود و بذر استان در روز چهارشنبه مورخ 30 یهمن ماه  در رشت خبر داد.

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه این بازدیدها در راستای آغاز دوره انبارگردانی پایان سال که از دهه اول اسفندماه در استان می باشد و آمادگی کامل در این خصوص وجود دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید