تأمین کود برای تولید 912تن سویا در ساری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای تولید 912تن دانه روغنی سویا در شهرستان ساری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: کودهای کشاورزی تأمین شده برای تولید دانه های روغنی سویا شامل کودهای ازته،فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید