تامین و توزیع15 تن کود سولفات آمونیوم در آمل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین و توزیع 15 تن کودکشاورزی از نوع سولفات آمونیوم در شهرستان آمل در11 ماهه جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات آمونیوم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق یک کارگزار توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان آمل توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید