توزیع 8537تن کود کشاورزی بهمن ماه در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 8537تن کودکشاورزی از انواع پرمصرف در مازندران در بهمن ماه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 250 کارگزار توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح 22 شهرستان استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید