انبار کارگزاران شهرستان لوماراستان ایلام بازدید شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

بازدید دوره ای از کارگزاران شهرستان لومار در تاریخ 5 اسفند ماه سال جاری انجام شد.

کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام در جهت اجرای دقیق دستورالعمل  ها به کارگزاران توصیه های در خصوص نگهداری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان , ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کودهای یارانه ای، در سیستم هوشمند  , نظارت برقیمت فروش کود های یارانه ای در همه ی کارگزاری ها نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید