اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

با توجه به بارش فراوان باران و برف و کشت گندم و جو،ارسال کود به تمام نقاط استان در حال انجام است و با عنایت به نیاز بهره برداران در حال توزیع و ارسال به انبار کارگزاران استان می باشد تا در اسرع وقت در اختیار کشاورزان استان قرار گیرد.


کلمات کلیدی : ارسال تامین