کیسه گیری کود های یارانه ای در انبارهای استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛
 

در بهمن ماه سال جاری مقدار 802 تن از کودهای یارانه ای در انبارهای استان کیسه گیری و تحویل کشاورزان شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید