بازدید از مزرعه پایش استان مرکزی

بازدید از مزرعه پایلوت تغذیه ای گندم اسفند ماه سالجاری در استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  با اعلام این خبر فرمود: بازدید از مزرعه  پایلوت کشاورز پیشرو آقای محمد رضا فراهانی ، توسط معاونت فنی بذر گندم استان و دیگر همکاران ، از مزرعه پایلوت انجام گرفت .

سید علیرضا موسوی مدیر استان در ادامه افزود: واکنش فیزلوژیکی گیاه و تنش سرما رشد پنجه زنی را تسریع کرده و با توجه به شرایط اقلیمی پیش بینی می گردد تکمیل پنجه زنی و شروع ساقه دهی حداکثر اواخر اسفند ماه  اتفاق خواهد افتاد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید