حمل کود شیمیایی به شهرستان های استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : از ابتدای قرارداد (ابتدای مهر) تا آخر بهمن ماه مقدار 1155 تن انواع کود به کارگزارانی که در شعاع 150-200 کیلومتری قرار دارند ارسال گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید