تامین و توزیع کود اوره شهرستان طبس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی استان از تامین و توزیع 195 تن کود اوره برای شهرستان طبس در بهمن ماه سال جاری خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید