تامین کود برای تولید 400تن دانه روغنی کلزا در نور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیازبرای تولید 400تن دانه های روغنی کلزا در شهرستان نور خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده برای تولید دانه های روغنی کلزا شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید