توزیع 4000 تن کود توسط بخش خصوصی در محمودآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 4000تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف در شهرستان محمودآباد در 11ماهه سال جاری توسط شبکه کارگزاران بخش خصوصی خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود های کشاورزی  تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 9 کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان محمودآباد توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید