نمونه برداری از کود سوپرفسفات تریپل در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز شنبه  مورخ 98/12/17  اکیپ نمونه برداری استان از انبار سازمانی استان بازدید و از 200 تن کودهای شیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله ارسالی شرکت آذرکیمیا اکسیر نمونه برداری و  جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی کرج ارسال شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید