توزیع 40000 کیلوگرم بذر برنج رقم هاشمی توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزیشهرستان صومعه سرا، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از توزیع40000 کیلوگرم بذر  اصلاح و گواهی شده رقم هاشمی توسط کارگزاری های توزیع نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در شهرستان صومعه سرا خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید