توزیع 115تن کود کلرورپتاسیم برای مجتمع بزرگ زراعی مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 115 تن کود کشاورزی از نوع کلرورپتاسیم برای مجتمع بزرگ زراعی مازندران در 11 ماهه سال جاری خبرداد..

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود کلرورپتاسیم  تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع ویژه تحت پوشش برای مجتمع زراعی دشت ناز مازندران اختصاص یافت و توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید