انبارگردانی استان همدان

انبارگردانی انبارهای کود شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان به انجام رسید .

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

انبارگردانی انبارهای کود شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان انجام شد .

 آقای علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت انبارگردانی منتهی به پایان سال 98 با حضور آقای بهرامی نماینده سازمان حسابرسی و آقای میری نماینده هماهنگ کننده انبارگردانی دفتر مرکزی و آقای الیاسی مسئول انبارگردانی استان از تاریخ بیست و چهارم لغایت بیست و پنجم اسفند 98 در استان همدان انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید