گزارش آغاز عمليات تخليه كشتي ايليانا در اسكله شهيد رجايي بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی كشاورزي استان هرمزگان:

در تاریخ ٢٤ اسفند ماه ١٣٩٨ روز شنبه ، پس از پهلو دهي کشتی ايليانا حامل ٢٩هزار تن کود اوره در اسکله شهید رجایی - بندرعباس ، عمليات تخلیه محموله از کشتی و حمل به انبارهای اسکله شهید رجایی آغاز گرديد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید