توزیع کود اوره در استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان،

از ابتدای سال 98تا کنون در شهرستان دلگان کود اوره به میزان 6561تن بین کشاورزان زحمتکش دلگانی از طریق شبکه عاملین فعال آن شهرستان توزیع گردیده است.   

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید