برگزاری جلسه شورای هماهنگی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان،

جلسه شورای هماهنگی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 98/12/25در محل سالن جلسات سازمان برگزار گردید.در این جلسه مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در رابطه با میزان جذب کود یارانه ای در سال 98و دیگر مسائل مرتبط گزارشی جامع ارائه نمود.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید