بازدید

بازدید معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان از انبار سازمانی گرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

محمدرضا  عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان به اتفاق حمید هزارجریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و امین  جباره اصل رییس اداره بازرگانی این شرکت از انبار  سازمانی  گرگان بازدید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید