میزان تدارک و توزیع کود اوره در شهرستان طالقان طی سال 98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تدارک و توزیع کود اوره در سال 1398 در شهرستان طالقان خبر داد.

علی اکبر ندرلو در ادامه افزود:  در سال 1398 مقدار 35000 کیلوگرم کود اوره توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در سطح این شهرستان جهت استفاده در باغات و مزارع توزیع گردیده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید