ضدعفونی و گند زدائی

ضدعفونی وگندزدایی محیط اداری و دفتر کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حما یتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزارجریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با  اعلام  این  خبر گفت : در تاریخ6/1/99 در چهارمین مرحله به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا تمامی ساختمان ، محیط اداری و دفتر کارکنان با مواد ضدعفونی کننده محلول پاشی و گند زدائی شد.  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از همکاری ارزشمند حراست شرکت  تقدیر و تشکر می کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید