شرکت مدیر مجتمع شیمیائی آبیک در اولین جلسه شورای مدیران در سال 1399 از طریق ویدئو کنفرانس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

اولین جلسه شورای مدیران سال 1399از طریق ویدئو کنفرانس در روز یکشنبه 10 فروردین 1399 برگزار گردید و مدیر مجتمع شیمیائی آبیک هم از طریق ویدئو کنفرانس در این جلسه شرکت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید