فعالیت 12 کارگزاری تعاونی تولید در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از فعالیت 12 کارگزاری تعاونی تولید نهاده های کشاورزی در قالب شرکت های تعاونی تولید کشاورزی در سطح استان سمنان خبر داد:

آقای افضلی با اعلام این خبر افزود:شرکت های تعاونی تولید به عنوان کارگزار توزیع نهاده های کشاورزی در سطح استان سمنان،تحت پوشش شرکت خدمات حمتایتی کشاورزی و در چهار چوب مقررات و ضوابط حاکم بر آن اقدام به توزیع انواع نهاده ای کشاورزی در بین کشاورزان در سطح استان سمنان می نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید