تامین 8500 تن کودهای پتاسه استان اصفهان در سال98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و پیگیری های به عمل آمده با دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توانسته ایم میزان 8500 تن از انواع کودهای پتاسه مورد نیازبهره برداران استان اصفهان را در سال 98 تهیه و تامین نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید