توزیع 5576تن کود کلرورپتاسیم گرانوله در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 5576تن کود کشاورزی از نوع کلرورپتاسیم گرانوله در استان مازندران در 12ماهه سال 98 خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود کلرورپتاسیم گرانوله تأمین شده  توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 120کارگزار توزیع خصوصی و تعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید