توزیع 111445تن کود کشاورزی در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 111445تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف در سطح استان مازندران در 12ماهه سال 98 خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای پرمصرف  تأمین شده  توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 270کارگزار توزیع خصوصی و تعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید