توزیع600 تن کود کلرور پتاسیم گرانوله در سال 98 در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان د سال 98 توانسته ایم 600 تن کود کلرور پتاسیم گرانوله جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی توزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید