شهرستان همدان استان همدان

تأمین کود شیمیایی مورد نیاز شهرستان همدان استان همدان در سال 98،

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

با تلاش همکاران دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و پیگیری همکاران استانی، در سال 98، مقدار 85300  تن انواع کود شیمیایی برای استان همدان تأمین و تدارک و توزیع شده است .

آقای  علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت از این مقدار، در شهرستان همدان  9053  تن انواع کود شیمیایی شامل کود شیمیایی ازته، کود شیمیایی فسفاته و کود شیمیایی پتاسه برای 6  کارگزار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی حمل و در اختیار کشاورزان آن منطقه قرار گرفته است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید