توزیع بیش از 251 هزار کیلوگرم بذر شلتوک برنج در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 251 هزار و 400 کیلوگرم بذر شلتوک برنج در طبقه گواهی شده شامل ارقام فجر، ندا، شیرودی ، طارم، گرمه و کشوری در استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

بذر شلتوک برنج تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط عاملین توزیع مجاز تحت پوشش در بین کشاورزان برنجکار در سطح استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید