تخلیه کود فله اوره در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تخلیه کود فله اوره در استان گیلان خبر داد. محمدی با بیان اینکه زمان پیک مصرف کود در استان گیلان میباشد لذا کودارسالی سریع کیسه گیری و از طریق کارگزاری های مجاز شرکت توزیع می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید